Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η εφαρμογή “Ενεργειακή Επιθεώρηση” υπολογίζει με ένα εύχρηστο user interface, την ενεργειακή απόδοση μιας κατοικίας και δίνει στο χρήστη την δυνατότητα να αναζήτηση το Μηχανικό της επιλογής του σε όλη την Ελλάδα. Επίσης ενσωματώνει σε μορφή PDF όλη την τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με το αντικείμενο. Συμπληρωματικά, εκτός από τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει και το πρόστιμό που θα πληρώσει σε περίπτωση που έχει αυθαίρετη κατοικία.

*Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκέ για λογαριασμό του κ. Παντελή Τσούτσα .

  • Database updates using Json
  • Push Notifications & complementary backend using Parse
  • Google Analytics
  • Map turn-by-turn navigation

 

Leave a Reply

Post Navigation